Co je to zdravý životní styl?

Co to je zdravý životní styl? Přesně tato otázka vzbuzuje diskuzi všude, kde se vysloví. Každý na ní má vlastní názor a zkušenosti, které potom prezentuje a většinou si za nimi také usilovně stojí. 

Co to je zdravý životní styl

Zdravý životní styl není jen tak jednoduché přesně definovat. Skládá se z několika aspektů, které se u každého jedince liší. Tyto rozdíly v potřebě jak fyzické tak duševní se však mohou markantně lišit. Proto také jak již bylo řečeno, každý má na zdravý životní styl vlastní názor, především tedy dle vlastních potřeb.
I přes tyto diference mezi jednotlivými lidmi lze určit malý základ, neboli kostru činností, které jsou kladné a záporné, popřípadě jinak zasahující do našeho zdravotního stylu.

Co do něj patří a nepatří

V první řadě si vyjmenujme, co vlastně může náš zdravotní stav ovlivnit. V první řadě my jsme měli myslet na činnosti, které můžeme ovlivnit. Je to tedy strava, správná výživa, doplňování tekutin a podobné hodně ovlivní především náš fyzický stav, mohou však také psychický. Dalším jsou naše aktivity, především tedy sportovní či pohybové. Však do této kategorie můžeme zařadit také logické úlohy, například hlavolamy či nějaké strategické společenské hry. V této otázce se také musí dbát na moc nezmiňované okolnosti, jako je například hygiena a vzdělání. I když se nemusí zdát, i tyto věcí mají vliv jak na zdraví jako takové, ale také na udržení zdravé mysli a začlenění do společnosti. Poslední námi ovlivnitelný objekt zdravého životního stylu je vcelku spekulativní, jedná se celkovou, psychickou, vyrovnanost a odolnost. V podobě námi moc neovlivnitelných okolností se jedná o prostředí, v kterém se pohybujeme. Z jednoho ohledu se jedná o stres produkující prostředí, to však zařadím do již zmíněné psychické vyrovnanosti. V tomto ohledu myslím například, zda trávíme veškerý čas ve městě, či v přírodě. Podle toho jak jsem sepsal tuto část lze poznat, že můj názor zahrnuje z velké části také psychické zdraví člověka. Zdraví fyzické se mi z tohoto pohledu zdá mnohem odolnější, popřípadě lehčeji „opravitelné“, než to duševní. Nyní podrobněji napíšu ke každému co si o tom myslím. Názor vždy zahrnuje pro a proti, ve většině případů se jedná o přehnání v některé z oblastí, je jedné v čem. Zde přesně platí pořekadlo: Všeho moc škodí.

Strava

Strava je velmi důležitá, dodává tělu veškerý potřebný materiál pro náš život. Jak stavební tak energetický. Při správném doplňování veškerých potřebných látek lze dosáhnout efektivního fungování celého těla. Strava nám tedy může ovlivnit funkčnost orgánů, které potřebují doplňovat specifické látky, celkovou zdatnost, díky doplňování stavebních látek jako pro svalstvo, tak pro kosti, kůži a další části těla.
Však i strava si s sebou nese svá rizika. Má mnoho zákoutí, která jsou neodolatelná, však s negativním dopadem na celé tělo. Jedním z největších problémů dnešní společnosti je obezita. Ta je způsobena buď zdravotními potížemi, například při štítné žláze, nebo poté při špatně zvoleném jídelníčku. Může za to především tuk z fast foodů a smažených potravin. Díky němu se vytváří cholesterol, který navíc ucpává žíly a tepny, člověk poté má vyšší tlak a s obezitou poté hrozí potíže se srdcem a cévní soustavou člověka. Další látka na černé listině pro tělo je určitě cukr. Je sice velkou zásobárnou energie, však při nepřiměřenému cukrování pokrmů může dojít k poškození zubů a vyvolání nevolností, dále tuším, že také může minimálně zhoršit obezitu, nějakých mě neznámých důvodů. Jako poslední musím zmínit alkohol. Mnoho lidí považuje konzumaci za zcela nepřípustnou, a kdo ho pije je pro ně alkoholik. Však je dokázáno, že v malém množství působí jako dezinfekce a tělu rozhodně neuškodí, ale naopak pomůže. Kolik myslíte, že je malé množství nechám opravdu na každém.

Aktivita

Mezi aktivity lze považovat jak sport tak i duševní tréning mysli či paměti. Mezi pohybové aktivity se dá považovat vše, při čem se člověk alespoň nějak aktivně pohybuje, proto třeba neuznávám rozhodnutí, že jsou šachy sport. Celkové jde o pohyb jako takový i kdyby se mělo jednat o strečink, posilování, fotbal, či skákání přes švihadlo. Tyto aktivity pomáhají zpevnit svalstvo celého těla. Také přispívají k duševnímu uspokojení. V podobě duševního tréningu lze považovat logické, matematické či strategické hry. Například zmíněné šachy, sudoku, scrabble a další. Stejně jako u jídla mají i aktivity své hranice. Při nepřiměřeném chování či nepřiměřeném chování k našemu tělu si můžeme ublížit i s doživotními následky, čímž můžeme zničit veškerou vynaloženou snahu k našemu fyzickému rozvoji. Stejně tak u psychických aktivit není nejvhodnější zahlcovat dlouhodobě hlavu. Následky mohou vést až k psychickému zhroucení.

Hygiena

Za část zodpovědnou za zdravotní styl určitě považuji i osobní hygienu. Možná z trochu jiného hlediska než by každý mohl na první pohled říct. Samozřejmě že je zde zahrnuta pravidelná intimní hygiena pro udržení hlavně fyzického zdraví. Dle mého názoru by se hygiena měla dodržovat, ale nesmí přesáhnout ve fobii. Pokud budete opravdu dodržovat čistotu všude, kde to půjde, nevytvoří si naše tělo imunitu na základní viry a bakterie, které se skrývají ihned za dveřmi z bytu. Jednoduše musíme tělu ukázat, čemu musí čelit, aby si zařídilo, samozřejmě nepřehánět a nevystavovat zbytečným zdrojům epidemií apod.

Vzdělání

Mnoho lidí by zde možná mohlo namítat. Podle mého názoru vzdělání ovlivňuje možná i nejvíc z našeho zdravotního stylu. Ono už jen logicky, vzdělaný člověk má nejspíše nastudovanou základní biologii lidského těla. To však není vždy jisté. Vzdělání hlavně ovlivní naší duševní vyspělost a morálku. To pak také souvisí s odolností vůči stresovým a podobným nátlakovým situacím vůči naší osobě. Duševně vyspělý člověk má také větší odolnost vůči škodlivým zlozvykům. Jako je například nadměrná konzumace alkoholu, kouření cigaret a dělání dalších zdraví škodlivých aktivit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *